w

32 auta truły spalinami. Radni uchwalili SCT w całym mieście

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła badanie w celu zbadania sposobów, w jakie miasta radzą sobie z problemem smogu. W trakcie tego badania, ujawniono interesujące statystyki dotyczące Krakowa. Według raportu, w 2022 roku w Krakowie skontrolowano wiele pojazdów, a wiele z nich nie spełniało norm dotyczących czystości spalin. Dokładna liczba pojazdów, które nie spełniały tych norm, nie została ujawniona, jednak jest to problem, który wymaga uwagi i działań ze strony władz miasta. W związku z tym, konieczne jest podjęcie działań mających na celu poprawę jakości powietrza w Krakowie i zapewnienie mieszkańcom czystszego i zdrowszego środowiska. 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sherp w rękach strażaków. Terenowy wszędołaz przeszedł testy

Pierce Brosnan o swoim następcy w roli agenta 007: „Ma talent”