55
Uważaj na spam i linki phishingowe w notatkach transferowych! Nie otwieraj żadnych linków od użytkowników których nie znasz i którym nie ufasz. Nie udostępniaj żadnych swoich prywatnych kluczy.
Nagroda
 • SP 0.152
Nagroda
 • SP 0.339
Nagroda
 • SP 0.161
Nagroda
 • SP 0.229
Nagroda
 • SP 0.169
Nagroda
 • SP 0.364
Nagroda
 • SP 0.187
Nagroda
 • SP 0.163
Nagroda
 • SP 0.107
Nagroda
 • SP 0.048
Nagroda
 • SBD 0.008
 • SP 0.006
Nagroda
 • SP 0.473
Nagroda
 • SBD 0.014
 • SP 0.010
Nagroda
 • SBD 0.595
 • SP 0.371
Nagroda
 • SP 0.357
Nagroda
 • SP 0.088
Nagroda
 • SP 0.592
Transfer od@hugewhale
 • SBD 0.001
Promote your post. Send 0.700 SBD / 1.0 STEEM and url in memo and your post will be resteemed with over 8.000+ followers , Min 30+ Upvote , Hugewhale Upvote . Your post will be more popular and you will find new friends. Send 0.700 SBD or 1.0 STEEM to @hugewhale ( URL as memo ) Service Active
Nagroda
 • SP 0.460
Nagroda
 • SP 0.216
Nagroda
 • SP 0.210
Nagroda
 • SP 0.137
Nagroda
 • SP 0.449
Nagroda
 • SBD 0.947
 • SP 0.448
Transfer od@mrpopo
 • SBD 0.050
https://strimi.pl/strimi/@mrpopo/strimi-spowied-policjanta-20180322t173544610z
Nagroda
 • SP 0.778
Transfer do@jakipatryk
 • - Steem 0.100
strimi & steemconnect-firebase
Transfer do@whitas
 • - Steem 0.300
Bug Bounty :)
Nagroda
 • SP 0.409
Transfer od@hugewhale
 • SBD 0.001
Promote your post. Send 0.700 SBD / 1.0 STEEM and url in memo and your post will be resteemed with over 8.000+ followers , Min 30+ Upvote , Hugewhale Upvote . Your post will be more popular and you will find new friends. Send 0.700 SBD or 1.0 STEEM to @hugewhale ( URL as memo ) Service Active
Nagroda
 • SP 0.234
Transfer do@strimi.inv
 • - Steem 8.000
Nagroda
 • SP 6.438
Nagroda
 • SBD 15.116
 • SP 6.367
Nagroda
 • SP 0.330