54
Uważaj na spam i linki phishingowe w notatkach transferowych! Nie otwieraj żadnych linków od użytkowników których nie znasz i którym nie ufasz. Nie udostępniaj żadnych swoich prywatnych kluczy.
Nagroda
 • SBD 5.349
 • SP 1.262
Nagroda
 • SP 4.998
Transfer od@pokersteem
 • SBD 0.001
Enjoy "Poker Game" in steemit. It is just voting game. If you win, you will receive rewards. Please visit the pokersteem to play. Thanks. https://steemit.com/@pokersteem
Nagroda
 • SP 3.315
Transfer od@mowilimi
 • Steem 20.000
Nagroda
 • SBD 0.344
 • SP 0.070
Nagroda
 • SP 0.869
Nagroda
 • SP 0.365
Nagroda
 • SBD 0.117
 • SP 0.028
Nagroda
 • SP 0.007
Nagroda
 • SP 0.110
Nagroda
 • SP 0.001
Nagroda
 • SP 0.002
Transfer od@tere7
 • SBD 0.009
Transfer od@tere7
 • SBD 0.009
test
Nagroda
 • SBD 0.073
 • SP 0.014
Nagroda
 • SBD 0.000
 • SP 0.024
Nagroda
 • SP 0.012
Nagroda
 • SP 0.010
Nagroda
 • SP 0.019
Nagroda
 • SP 0.004
Nagroda
 • SP 0.052
Nagroda
 • SP 0.043
Nagroda
 • SP 0.009
Nagroda
 • SP 0.016
Nagroda
 • SP 0.021
Nagroda
 • SBD 0.025
 • SP 0.014
Nagroda
 • SP 0.001
Nagroda
 • SP 4.774
Nagroda
 • SBD 8.589
 • SP 4.765
Nagroda
 • SP 0.008
Nagroda
 • SP 0.011
Nagroda
 • SP 0.010
Nagroda
 • SP 0.022
Transfer od@hottopic
 • Steem 0.001
Hello strimi. I Followed you.If you follow me, I'll be happy.Thanks :)