w

Europejski Bank Centralny rozważa podniesienie stóp procentowych? Wszystkie opcje leżą na stole!

W większości państw członkowskich Unii Europejskiej wskaźniki inflacyjne powoli wracają do normy. Choć sytuacja gospodarcza wciąż nie jest optymalna, EBC podejmuje działania mające na celu zapobieżenie wzrostowi inflacji. Według ekonomistów, głównymi czynnikami wpływającymi na wzrost inflacji są optymizm na rynkach oraz skomplikowana sytuacja geopolityczna na Bliskim Wschodzie i konflikt na Ukrainie. Prognozy dotyczące inflacji w kolejnych miesiącach są coraz bardziej rozbieżne, co może oznaczać, że powrót do celu inflacyjnego może się przeciągnąć w czasie. Działania EBC mają charakter prewencyjny i mają na celu zatrzymanie niebezpiecznego trendu wzrostu inflacji. Nie powinny one jednak znacząco wpłynąć na portfele Europejczyków, a także na sytuację państw, które nie przyjęły Euro, w tym Polski. 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

14 najlepszych dodatkowych miejsc pracy w Internecie w 2024 roku

Ewolucja dystrybucji żywności: Web 2.0 do Web 3.0