w

Inteligencję zawdzięczamy… retrowirusom?

Naukowcy z Wielkiej Brytanii i Francji przeprowadzili badania, które wykazały, że duży i rozbudowany mózg, charakterystyczny dla ssaków, płazów i ryb, jest częściowo wynikiem infekcji retrowirusem. Wnioski te opierają się na odkryciu, że fragment kodu genetycznego retrowirusa, zwany retrotranspozonem, jest niezbędny do produkcji mieliny – substancji odpowiedzialnej za przewodzenie impulsów nerwowych w układzie nerwowym.

Naukowcy zidentyfikowali sekwencję genetyczną, którą nazwali RetroMieliną, jako kluczowy element wytwarzania mieliny u różnych gatunków zwierząt. Odkrycie to może mieć duże znaczenie dla zrozumienia ewolucji mózgu i jego funkcjonowania.

Retrowirusy są rodzajem wirusów, które w przeszłości infekowały organizmy żywe, w tym również ssaki, płazy i ryby. W wyniku infekcji, fragmenty kodu genetycznego retrowirusa mogły zostać włączone do genomu gospodarza. W przypadku RetroMieliny, naukowcy uważają, że retrowirus mógł przyczynić się do powstania nowego genu, który jest niezbędny do produkcji mieliny.

Odkrycie to może również mieć praktyczne zastosowanie w medycynie, ponieważ zaburzenia w produkcji mieliny są związane z wieloma chorobami neurologicznymi, takimi jak stwardnienie rozsiane czy choroba Parkinsona. Dalsze badania nad RetroMieliną mogą pomóc w lepszym zrozumieniu tych 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poznaliśmy „nową” przyczynę raka. Jest tak groźna jak palenie i otyłość

Szykuje się fala zwolnień. Redukcje nie ominą Polski