w

Jakimi nowymi drogami pojedziemy w 2024 roku? Lista nie jest imponująca

Według informacji podanych przez GDDKiA, obecnie w Polsce znajduje się blisko 1200 kilometrów dróg w fazie „realizacyjnej”. Niestety, prognozy wskazują, że do roku 2024 drogowcy będą w stanie oddać do użytku jedynie 142 kilometry nowych autostrad i dróg ekspresowych. Jest to z pewnością niepokojąca sytuacja, a przyczyny takiego stanu rzeczy są dobrze znane.

Jednym z głównych powodów opóźnień w budowie dróg jest brak odpowiednich środków finansowych. Budowa autostrad i dróg ekspresowych jest bardzo kosztowna, a budżet przeznaczony na ten cel jest ograniczony. Wiele projektów musi zostać wstrzymanych lub opóźnionych ze względu na brak funduszy.

Kolejnym problemem jest biurokracja i długotrwałe procesy związane z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń i zezwoleń na budowę. Wiele projektów jest opóźnionych z powodu skomplikowanych procedur administracyjnych, co wydłuża czas realizacji.

Dodatkowo, trudności w realizacji projektów wynikają również z problemów związanych z infrastr 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zaskakująca deklaracja Toyoty. Chodzi o silniki Diesla

Twórca „Diuny” chce nakręcić film o wojnie jądrowej?