w

Kolejny problem z COVID-19. Pandemia skróciła nam życie… wszystkim!

Według najnowszego badania opublikowanego w renomowanym magazynie Lancet, średnia długość życia ludzi na całym świecie zmniejszyła się o 1,6 roku w ciągu pierwszych dwóch lat pandemii COVID-19. Jest to niepokojący trend, który wskazuje na poważne konsekwencje zdrowotne i społeczne wywołane przez pandemię.

Badanie wykazało, że największy spadek średniej długości życia wystąpił w krajach o niskim i średnim dochodzie, gdzie wskaźnik nadmiernej umieralności był najwyższy. W Afryce Subsaharyjskiej, Ameryce Łacińskiej i Azji Południowo-Wschodniej, spadek ten wyniósł odpowiednio 2,7, 2,2 i 1,6 roku. W krajach wysokich dochodów, takich jak Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, spadek ten był nieco mniejszy, wynoszący odpowiednio 1,3 i 0,9 roku.

Nadmierne umieralność jest definiow 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Parlament Europejski przyjął przepisy dotyczące normy emisji spalin Euro 7

To cud, że ten film powstał. Dev Patel mierzył się z licznymi problemami