w

Ministerstwo Cyfryzacji powołało zespół ds. rozwoju AI w Polsce

Krzysztof Gawkowski, przedstawiciel Ministerstwa Cyfryzacji, ogłosił utworzenie zespołu specjalistów, którego celem jest rozwijanie sztucznej inteligencji w Polsce. Grupa ta, znana jako „PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski”, składa się z doświadczonych programistów, którzy mają za zadanie zbadanie i wykorzystanie potencjału sztucznej inteligencji w różnych obszarach państwa.

W ramach swoich działań, zespół skupi się na identyfikacji obszarów, w których technologie sztucznej inteligencji mogą mieć największy wpływ na rozwój Polski. Będą to m.in. sektory takie jak edukacja, zdrowie, transport, bezpieczeństwo czy administracja publiczna.

Celem grupy jest również promowanie i wspieranie inicjatyw związanych z rozwojem sztucznej inteligencji w Polsce, w tym poprzez organizowanie konferencji, warsztatów i szkoleń dla społeczności programistycznej oraz biznesowej.

Wprowadzenie sztucznej inteligencji do różnych dziedzin życia w Polsce może przynieść wiele korzyści, takich jak zwiększenie efektywności i wydajności, poprawa jakości usług, a także stworzenie nowych miejsc pracy. Dlatego też, zespół „PL/AI Sztuczna Inteligencja dla Polski” jest ważnym krokiem 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Diesel zasilany wodorem. Taki napęd zrobili Polacy

Reżyserka „Chłopów” przerywa milczenie. „Lipce 2.0 na skalę światową”