w

NIK o budowie dróg. Popis niekompetencji urzędników i drogowców

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła szczegółową analizę procesów inwestycyjnych w poszczególnych województwach w celu oceny ich przebiegu w ostatnich latach. Z najnowszego raportu NIK wynika, że blisko 450 milionów złotych, przeznaczonych na różnego rodzaju inwestycje, głównie drogowe, zostało wydane z naruszeniem prawa. W 14 przypadkach stwierdzono niezgodność przeprowadzonych prac z dokumentacją projektową, co może mieć negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo wybudowanych obiektów. Ponadto, w dwóch z kontrolowanych inwestycji, stwierdzono poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W związku z tym, NIK zaleca podjęcie odpowiednich działań w celu poprawy procesów inwestycyjnych oraz wdrożenie skutecznych mechanizmów kontroli i nadzoru nad wydatkowaniem środków publicznych na inwestycje. 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Sławomir i Kajra wyrzuceni z TVP? Jest komentarz

Polacy będą badać koronawirusy. Mamy nowe laboratorium