w

Norma emisji Euro 7 przyjęta. Na cenzurowanym również samochody elektryczne

Rada Unii Europejskiej przyjęła rozporządzenie w sprawie ustanowienia normy emisji spalin Euro 7, które ma na celu zmniejszenie negatywnego wpływu transportu na środowisko. Jest to pierwsza norma tego typu, która nie tylko reguluje emisję zanieczyszczeń z rur wydechowych pojazdów, ale także uwzględnia emisję powstającą podczas hamowania. Ponadto, norma ta określa minimalną trwałość akumulatorów w samochodach z napędem elektrycznym, co ma przyczynić się do zwiększenia wydajności i bezpieczeństwa pojazdów elektrycznych.

Jednakże, ostateczny kształt Euro 7 jest wyraźnie łagodniejszy, niż pierwotnie zakładano. W porównaniu do poprzedniej normy Euro 6, która została wprowadzona w 2014 roku, Euro 7 jest mniej restrykcyjne i daje producentom samochodów więcej czasu na dostosowanie się do nowych wymagań. Wprowadzenie normy Euro 7 jest również opóźnione o dwa lata, co oznacza, że producenci będą mieli więcej czasu na opracowanie nowych technologii i rozwiązań, które pozwolą im spełnić wymagania normy.

Jednym z głównych celów normy Euro 7 jest zmniejszenie emisji tlenków azotu (NOx), które są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i środowiska. W porównaniu do normy Euro 6, Euro 7 wprowadza jeszcze niższe limity emisji NOx dla pojazdów z silnikami spalinowymi. Ponadto, norma ta wprowadza również limity emisji dla pojazdów z napędem elektrycznym, co jest nowością w porównaniu do poprzednich norm.

Wp 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

KITT z Knight Rider odtworzony na Raspberry Pi i dzięki ChatGPT

Warto zapisać numer 8080. Od 16 kwietnia będzie bardzo ważny