w

Nowe unijne przepisy wchodzą w życie. Polska staje przed dużym wyzwaniem

Od 13 kwietnia w życie wchodzą unijne przepisy AFIR, które mają na celu rozwój infrastruktury paliw alternatywnych w krajach członkowskich. Zgodnie z nimi, każdy kraj jest zobowiązany do budowy sieci stacji szybkiego ładowania pojazdów elektrycznych oraz stacji tankowania wodoru wzdłuż głównych korytarzy transportowych. W przypadku Polski, wprowadzenie tych przepisów stanowi ogromne wyzwanie, a nieprzestrzeganie ich może skutkować wysokimi karami.

Celem unijnych przepisów AFIR jest promowanie zrównoważonego rozwoju i ograniczenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. W związku z tym, każdy kraj członkowski musi zapewnić dostęp do infrastruktury paliw alternatywnych, takich jak stacje ładowania pojazdów elektrycznych i stacje tankowania wodoru. W przypadku Polski, konieczność budowy takiej infrastruktury jest szczególnie ważna, ponieważ nasz kraj jest jednym z największych producentów i użytkowników pojazdów z silnikami spalinowymi w Europie.

Wprowadzenie unijnych przepisów AFIR stanowi dla Polski ogromne wyzwanie, ponieważ wymaga to znacznych nakładów finansowych i prac budowlanych. Konieczne będzie wybudowanie wielu stacji ładowania pojazdów elektrycznych i stacji tankowania wodoru w strategicznych miejscach, takich jak główne korytarze transportowe. Wymaga to również współpracy z sektorem prywatnym, który będzie odpowied 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Nowe unijne przepisy wchodzą życie. Polska staje przed dużym wyzwaniem

Podbił polski internet i zgłosił się do „Mam talent”. Wieniawa i Chylińska były zażenowane