w

Nowy znak z białym rombem na niebieskim tle zaskakuje kierowców. Co oznacza?

Wiele krajów europejskich posiada swoje własne, unikalne znaki, które nie są spotykane w innych miejscach. Przykładem takiego znaku jest charakterystyczny biały romb na niebieskim tle, który od niedawna można zauważyć we Francji. Nieprzestrzeganie tego znaku grozi mandatem w wysokości 135 euro, czyli około 600 złotych. Ale co dokładnie oznacza ten znak i jak należy się zachować, gdy go zobaczymy?

Ten znak jest częścią systemu oznakowania drogowego we Francji i jest nazywany „znakiem zakazu zatrzymywania się”. Oznacza on, że w danym miejscu jest zabronione zatrzymywanie się pojazdów, chyba że jest to konieczne ze względów bezpieczeństwa lub w przypadku nagłej potrzeby. Znak ten jest często umieszczany w miejscach, gdzie zatrzymanie pojazdu może utrudniać ruch lub stanowić zagrożenie dla innych użytkowników drogi.

W przypadku zobaczenia tego znaku, należy bezwzględnie przestrzegać jego przepisów. Niezastosowanie się do zakazu zatrzymywania się może skutkować nałożeniem mandatu w wysokości 135 euro. Ponadto, w niektórych przypadkach, może również grozić odholowanie pojazdu na koszt właściciela.

Warto również pamiętać, że znak ten może mieć różne warianty, w zależności od sytuacji na drodze. Na przykład, może być umieszczony 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Jak mieszka Natasza Urbańska? To prawdziwy pałac!

Runął most w Baltimore. Uderzył w niego statek, jest nagranie