w

Od 200 lat naukowcy próbują rozwiązać zagadkę tajemniczych plam na rzeźbach z Partenonu

W roku 1688 do Kopenhagi dotarły dwa fragmenty rzeźb, które miały ogromne znaczenie dla historii sztuki. Były to głowa mężczyzny z brodą oraz głowa młodzieńca, które zostały podarowane królowi Danii, Chrystianowi V. Według opisu, pochodziły one z jednego z siedmiu cudów świata – świątyni Artemidy w Efezie.

Jednak po około 140 latach, dwóch naukowców odwiedziło królewską kunstkamerę i stwierdziło, że rzeźby te nie pochodzą z Efezu, lecz z Partenonu. Było to odkrycie o ogromnym znaczeniu, ponieważ Partenon jest jednym z najważniejszych zabytków starożytnej Grecji.

W roku 1830, podczas badań rzeźb z Partenonu przechowywanych w British Museum, zauważono na nich brązowe plamy. Okazało się, że podobne plamy występują również na rzeźbach z Kopenhagi. Duńczycy natychmiast poinformowali o tym odkryciu, a badania zostały przeprowadzone za pomocą najnowocześniejszych technik.

Wyniki badań potwierdziły, że głowa mężczyzny z brodą oraz głowa młodzieńca pochodzą z Partenonu. Było to niezwykle ważne odkrycie, ponieważ rzeźby te są jednymi z niewielu zachowanych fragmentów z tego monumentalnego budynku. Odkrycie to również potwierdziło, że rzeźby te zostały wywiezione z Grecji bez zgody i wiedzy mieszkańców.

Dzięki najnowocześniejszym technikom badawczym, udało się również ustalić, że rzeźby te zostały wykonane z marmuru z tej samej kopalni, co pozostałe elementy Partenonu. To kolejne potwierdzenie, że rzeźby te są autentycznymi fragmentami z tego zabytkowego budynku.

Odkrycie to wzbudziło ogromne zainteresowanie wśród historyków sztuki i archeologów, a także wśród miłośników starożytności. Głowa mężczyzny z brodą oraz głowa młodzieńca stały się symbolem nie tylko starożytnej Grecji, ale również historii sztuki i kultury.

Dzięki staraniom Duńczyków, rzeźby te zostały zachowane i są obecnie eksponowane w Muzeum Narodowym w Kopenhadze. Są one nie tylko ważnymi zabytkami, ale również dowodem na to 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Johnny Depp po 27 latach wraca do reżyserii. Dziękuje Alowi Pacino

Istotny związek między energetykami a problemami zdrowotnymi. Nowe badanie