w

Ogromny problem z piwnicami Pałacu Saskiego. „Odkopali i zostawili”

Stołeczny konserwator zabytków zwraca uwagę na poważne uchybienie, które dotyczy braku odpowiedniego zabezpieczenia przed śniegiem i mrozem odkopanych piwnic Pałacu Saskiego. Jest to nie tylko naruszenie zasad konserwacji zabytków, ale również poważne zagrożenie dla zachowania historycznej substancji budynku. Konserwator wyraża swoje zaniepokojenie i podkreśla, że taka sytuacja może doprowadzić do nieodwracalnych uszkodzeń i zniszczenia zabytkowej budowli.

Należy zauważyć, że brak odpowiedniego zabezpieczenia przed warunkami atmosferycznymi jest równoznaczny z niszczeniem zabytkowej substancji. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku Pałacu Saskiego, który jest jednym z najważniejszych zabytków Warszawy. Konserwator podkreśla, że taka sytuacja jest nie do zaakceptowania i stanowi poważne naruszenie zasad konserwacji zabytków.

Należy również zwrócić uwagę na to, że odpowiedzialność za brak zabezpieczenia piwnic Pałacu Saskiego spoczywa na osobach odpowiedzialnych za jego utrzymanie i konserwację. Konserwator wskazuje, że jest to nie tylko obowiązek moralny, ale również praw 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Niemal połowa Polaków chce w tym roku kupić samochód. Ale nie elektryczny

Czy w prehistorii Antarktyda była zamieszkiwana przez ludzi? Wiadomo więcej