w

Owady wymierają też przez ozon? Przez niego nie odróżniają płci oraz własnego gatunku

Działalność człowieka ma ogromny wpływ na naszą planetę, a jednym z jej skutków jest szybki spadek populacji owadów. Wielu specjalistów uważa, że jest to wynik szóstego wymierania, które obecnie ma miejsce na Ziemi. Naukowcy z Instytutu im. Maxa Plancka w Jenie przeprowadzili badania, które wykazały, że jedną z przyczyn tego zjawiska jest zbyt duże stężenie ozonu w atmosferze, szczególnie w okresie gorących letnich dni.

Ozon jest gazem występującym naturalnie w atmosferze, jednak jego stężenie może być zwiększone przez działalność człowieka, na przykład przez emisję gazów cieplarnianych. Wysokie stężenie ozonu może mieć negatywny wpływ na wiele gatunków, w tym na owady. Naukowcy zauważyli, że w obecności zbyt dużego stężenia ozonu dochodzi do zniszczenia feromonów muszek owocowych, co znacząco zakłóca ich cykl rozrodczy.

Feromony są substancjami chemicznymi wydzielanymi przez organizmy, które pełnią ważną rolę w komunikacji między osobnikami tego samego gatunku. U owadów, feromony są niezbędne do przyciągania partnerów i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rozrodczego. Jednak w obecności zbyt dużego stężenia ozonu, feromony muszek owocowych ulegają zniszczeniu, co uniemożliwia im skuteczną komunikację i utrudnia znalezienie partnera do rozmnażania.

W konsekwencji, muszki owocowe zaczynają rozmnażać się międzygatunkowo lub próbują zapładniać przedstawiciela własnej płci. To powoduje powstawanie hybryd, które są zazwyczaj niezdolne do przetrwania lub mają zmniejszoną zdolność do rozmnażania. W efekcie, populacja muszek owocowych maleje, co może mieć dalsze konsekwencje dla całego ekosystemu.

Naukowcy z Instytutu im. Maxa Plancka w Jenie podkreślają, że zjawisko to jest szczególnie niebezpieczne dla gatunków owadów, które są już zagrożone wyginięciem. Wysokie stężenie ozonu może przyspieszyć ich wymarcie, co może mieć poważne konsekwencje dla całego ekosystemu. Dlatego też, konieczne 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Ryan Gosling jako ikona seriali animowanych. Obsada nie mogła powstrzymać śmiechu

Coachella 2024: Damon Albarn (Blur) wściekły na fanów bez ikry. „Nigdy nas już nie zobaczycie”