w

PKB urośnie, ale dług publiczny też. Nowe prognozy dla Polski

Według najnowszego raportu Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), realny wzrost PKB Polski może wynieść 0,4 proc. w 2023 r. W kolejnym roku, tj. w 2024 r., prognozowany jest wzrost na poziomie 2,6 proc., a w 2025 r. spodziewany jest dalszy wzrost na poziomie 2,9 proc. Jednakże, według OECD, wzrost gospodarczy w Polsce może zostać osłabiony przez czynniki takie jak spadek popytu wewnętrznego, wysoka inflacja oraz restrykcyjna polityka monetarna.

Wzrost gospodarczy w Polsce jest prognozowany na poziomie 0,4 proc. w 2023 r. z powodu osłabienia popytu wewnętrznego, który jest jednym z głównych czynników wpływających na rozwój gospodarczy kraju. Wysoka inflacja oraz restrykcyjna polityka monetarna również mogą mieć negatywny wpływ na wzrost PKB w Polsce w tym okresie.

Jednakże, w 2024 r. prognozowany jest odbicie wzrostu gospodarczego do poziomu 2,6 proc. W kolejnych latach, tj. w 2025 r., spodziewany jest dalszy wzrost na poziomie 2,9 proc. Według OECD, ten wzrost może być spowodowany poprawą sytuacji gospodarczej w kraju oraz zmniejszeniem wpływu czynników negatywnych na rozwój gospodarczy.

Wzrost gospodarczy w Polsce jest ważnym wskaźnikiem dla rozwoju kraju oraz pop 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Kiss nie powróci w oryginalnym składzie na finałowym koncercie. „Chcieli sprzedać bilety”

Listopadowa inflacja negatywnie zaskoczy? Oto, co mówią ekonomiści