w

Ponad 6 tysięcy emerytury do końca życia. Kto może na nią liczyć?

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaproponowało nowy projekt ustawy, który umożliwi emerytom, którzy ukończyli 100 lat, otrzymywanie emerytury honorowej w wysokości 6246,13 zł brutto. Projekt ten jest dostępny na stronie Rządowego Centrum Legislacji i ma na celu uregulowanie kwestii wypłat, które obecnie są realizowane zgodnie z przepisami z 1972 roku. Jeśli projekt zostanie przyjęty, stulatkowie będą mogli otrzymywać emeryturę w wysokości 6246,13 zł brutto, jednak nie będzie ona podlegać waloryzacji. W uzasadnieniu projektu czytamy: „Zgodnie z projektem ustawy, świadczenie honorowe z tytułu ukończenia 100 lat życia będzie wypłacane wraz ze świadczeniem podstawowym, poczynając od dnia powstania prawa do tego świadczenia, lub w innym terminie w tym miesiącu, jeśli nie jest możliwa wypłata wraz ze świadczeniem podstawowym”. Projekt przewiduje, że odpowiedzialność za wypłatę dodatku dla stulatków będzie leżała w gestii tego samego organu, który wypłaca tradycyjne emerytury seniorom. Oznacza to, że ZUS, KRUS, WIE lub inna instytucja, która odpowiada za wypłatę emerytur funkcjonariuszom służb mundurowych, będzie również odpowiedzialna za wypłatę emerytur honorowych. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej szacuje, że na ten cel zostanie przeznaczony budżet w wysokości ponad 87 milionów złotych, a z dodatku skorzysta 2300 osób w całej Polsce. Ważne jest również, że wprowadzenie dodatku dla stulatków nie będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami dla Skarbu Państwa, ponieważ kwota ponad 87 milionów złotych została już uwzględniona w projekcie ustawy budżetowej na bieżący rok. Resort zakłada również, że liczba stulatków będzie wzrastać z roku na rok, osiągając prawie 9 tysięcy uprawnionych osób za pięć lat i ponad 12 tysięcy w 2033 roku. Rząd przyjął również założenie, że średni czas, w którym jeden stulatek będzie otrzymywał emeryturę honorową, wyniesie 6 lat. Jednak według statystyk z 2022 roku, średnia długość życia po ukończeniu 100 lat wynosi nieco ponad 2 lata. Ważną informacją jest również to, że wysokość emerytury honorowej będzie wzrastać z roku na rok, osiągając 6830 złotych w przyszłym roku i 7311 złotych w 2026 roku. 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Na Eurowizji wywołała ogromny skandal. Teraz ujawnia szokujące szczegóły

Policja zarekwirowała auto pijanego kierowcy w czwartek. W piątek już oddała