w

Prezent, którym może zainteresować się fiskus

„Zmiana sformułowania: W przypadku darowizn, Prawo podatkowe dzieli się na cztery grupy. Pierwszą grupę stanowią rodzice, dziadkowie, dzieci, małżonek i rodzeństwo, natomiast drugą grupę tworzą teściowie, zięć i synowa. Rodzina dalsza należy do grupy trzeciej, a pozostałe osoby do grupy czwartej. W zależności od tego, kto jest darczyńcą, obowiązują różne limity zwolnienia od podatku. Dla pierwszej grupy limit wynosi 36 120 zł, dla drugiej 27 090 zł, a dla trzeciej 5 733 zł. W przypadku grupy zerowej, czyli rodziców, dziadków, dzieci, małżonka i rodzeństwa, obowiązuje całkowite zwolnienie od podatku, jednak pod pewnymi warunkami. Po pierwsze, konieczne jest złożenie informacji o otrzymaniu darowizny w ciągu sześciu miesięcy od jej otrzymania. Po drugie, jeśli darowizna jest w formie pieniężnej, musi zostać przekazana w formie przelewu bankowego lub uznania konta obdarowanego. Fiskus najczęściej orientuje się o otrzymaniu darowizny w momencie, gdy wydajemy pieniądze, ponieważ może sprawdzić źródło ich pochodzenia. Jeśli okaże się, że nasze dochody nie są wystarczające na pokrycie wydatków, fiskus może zadać pytania. W takim przypadku, ujawniając darowiznę na siebie, sami donosimy na siebie. Warto zwrócić uwagę, że w przypadku prezentów weselnych, rodzice jednego z małżonków często popełniają błąd, przekazując darowiznę obojgu. Należy pamiętać, że zięć i synowa nie są objęci zerową grupą podatkową, dlatego konieczne jest wyraźne przekazanie darowizny konkretnemu dziecku, aby móc skorzystać z całkowitego zwolnienia od podatku, niezależnie od limitu kwotowego.” 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Legendarny aktor został objęty sądową ochroną prawną

Czternasta emerytura nawet o tysiąc złotych niższa? To prawdopodobne!