Pan Nikt pyta Grzegorza Brauna o Żydów i ich politykę wobec Polski