w

To koniec spadku stopy bezrobocia? „Możliwe niewielkie wzrosty”

Według najnowszych szacunków Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS), stopa bezrobocia rejestrowanego w końcu października bieżącego roku wyniosła 5 proc. W porównaniu do poprzedniego miesiąca, nie odnotowano zmiany w tej kwestii, jednak w zestawieniu z końcem października 2022 r. stopa bezrobocia była niższa o 0,1 pkt proc. Jest to pozytywna tendencja, która wskazuje na stopniowe zmniejszanie się bezrobocia w Polsce.

Stopa bezrobocia rejestrowanego jest jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych, odzwierciedlającym sytuację na rynku pracy. Oznacza ona procentową liczbę osób zarejestrowanych w urzędach pracy, które poszukują zatrudnienia w stosunku do ogólnej liczby osób aktywnych zawodowo. Im niższa jest stopa bezrobocia, tym lepsza jest sytuacja na rynku pracy, ponieważ oznacza to większą dostępność miejsc pracy dla osób bezrobotnych.

Warto zauważyć, że stopa bezrobocia rejestrowanego jest jednym z wielu wskaźników, które służą do monitorowania sytuacji na rynku pracy. 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

UOKiK sprawdził system rabatów. Intermarche musi zwrócić pieniądze

Przy okazji informacji o Office 2024 Microsoft niechcący potwierdził Windows 12. W jaki sposób?