w

UOKiK sprawdził system rabatów. Intermarche musi zwrócić pieniądze

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest instytucją odpowiedzialną za monitorowanie i regulowanie rynku w Polsce. Jego głównym celem jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz ochrona praw konsumentów. W ramach swoich działań, UOKiK regularnie analizuje relacje między dużymi sieciami handlowymi a ich dostawcami.

Ostatnio, UOKiK skupił swoją uwagę na sieci Intermarche i ich praktykach dotyczących udzielania rabatów dostawcom. W wyniku przeprowadzonego dochodzenia, prezes UOKiK Tomasz Chróstny stwierdził, że spółka SCA PR, odpowiedzialna za zakupy w sieci Intermarche, stosuje praktyki niekorzystne dla dostawców produktów rolno-spożywczych.

W związku z tym, UOKiK zobowiązał spółkę SCA PR do zmiany swoich praktyk w celu zapewnienia uczciwej konkurencji na rynku. W szczególności, spółka będzie musiała zapewnić równy dostęp do rabatów dla wszystkich dostawców oraz udostępnić informacje o warunkach udzielania rabatów w sposób przejrzysty i zrozumiały dla wszystkich stron.

Ponadto, UOKiK zalecił spółce SCA PR, aby w przyszłości unikała praktyk, które mogą wpływać na ograniczenie konkurencji na rynku. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów antymonopolowych, UOKiK może nałożyć na spółkę karę finansową.

Działania UOKiK w zakresie monitorowania i regulowania rynku są 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szokująca wpadka w programie TVP. Uczestnik nie wytrzymał

To koniec spadku stopy bezrobocia? „Możliwe niewielkie wzrosty”