w

Z ciężarówki spadł lód i uszkodził auto. Co robić i jak dostać odszkodowanie?

Pewnie nie raz w zimie zdarzyło Ci się być świadkiem niebezpiecznej sytuacji, gdy z dachu ciężarówki jadącej drogą, pod naporem powietrza, odrywają się duże kawałki lodu i spadają na asfalt lub uderzają w samochody jadące tuż za nimi. Takie zdarzenia mogą mieć poważne konsekwencje, ponieważ ciężkie i twarde bloki lodu mogą poważnie uszkodzić samochód i stanowić zagrożenie dla innych uczestników ruchu drogowego. Wszystko to z powodu ignorowania przez kierowców obowiązku odśnieżania auta. W takiej sytuacji, kto ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez spadający z naczepy ciężarówki blok lodu i jak można uzyskać odszkodowanie?

Zgodnie z polskim prawem, kierowca jest zobowiązany do utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym, w tym do regularnego usuwania śniegu i lodu z dachu i boków pojazdu. W przypadku, gdy spadający z naczepy ciężarówki blok lodu powoduje szkodę, kierowca ponosi odpowiedzialność cywilną za wyrządzone szkody. Oznacza to, że może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez poszkodowanego i zobowiązany do naprawienia wyrządzonej szkody lub wypłacenia odszkodowania.

W celu uzyskania odszkodowania, poszkodowany musi udowodnić, że szkoda została wyrządzona przez spadający z naczepy blok lodu oraz że kierowca ciężarówki nie wywiązał się z obowiązku odśnieżania pojazdu. W przypadku, gdy kierowca nie jest w stanie pokryć kosztów naprawy lub wypłaty odszkodowania, poszkodowany może skorzystać z ubezpieczenia OC kierowcy ciężarówki. W takiej sytuacji, towarzystwo ubezpieczen 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Rewolucja technologiczna. „Samonapędzająca się” rakieta rozwiąże poważny problem

Kultury prekolumbijskie i hiszpańscy kolonizatorzy zanieczyścili Antarktydę metalami ciężkimi