w

Za kilkanaście miesięcy zaczną obowiązywać nowe reguły polskiej pisowni

Rada Języka Polskiego ogłosiła, że od 1 stycznia 2026 roku w życie wejdzie kilka zmian w polskiej pisowni. Zmiany te dotyczą niektórych zasad używania wielkich i małych liter, pisowni łącznej lub rozdzielnej oraz używania łącznika. Celem wprowadzenia tych zmian jest ujednolicenie zasad pisowni oraz ułatwienie ich nauki i stosowania. Nowe przepisy będą obowiązywać za kilkanaście miesięcy, co daje nam wystarczająco dużo czasu na przyswojenie nowych zasad.

Jedną z głównych zmian jest wprowadzenie zasady, że wyrazy złożone będą pisane łącznie, a nie rozdzielnie, chyba że istnieje wyraźna potrzeba rozdzielenia ich na części. Dotyczy to również wyrazów złożonych z przymiotników i rzeczowników, które dotychczas były pisane rozdzielnie. Przykładowo, zamiast pisać „wysoko szanowany”, będziemy pisać „wysokoszanowany”. Ta zmiana ma na celu ułatwienie czytania i zrozumienia tekstu oraz uniknięcie niepotrzebnych błędów.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie zasady, że w nazwach własnych, takich jak nazwiska, nazwy miejscowości czy instytucji, pierwsza litera będzie zawsze pisana wielką literą, niezależnie od tego, czy jest to rzeczownik czy przymiotnik. Dotychczasowa zasada, według której pierwsza litera była pisana wielką tylko w przypadku rzeczowników, często powodowała błędy i niejasności. Nowa zasada ma na celu ułatwienie pisania i uniknięcie pomyłek.

Wprowadzone zostaną również zm 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Krzysztof Zanussi przeszedł operację. Jaki jest jego obecny stan zdrowia?

Ukraińcy umieścili niesamowitą modyfikację na polskim wozie