w

Zgubne skutki inflacji. Wzrost cen szczególnie szkodliwy we Francji i Belgii

Chociaż szoki inflacyjne mogą tymczasowo zmniejszyć deficyt i dług w relacji do PKB, to zjawisko to występuje tylko w przypadku niespodziewanej i krótkotrwałej inflacji – zauważa Międzynarodowy Fundusz Walutowy, na który powołuje się Polski Instytut Ekonomiczny (PIE). Jednak pozytywny efekt nie występuje, gdy wraz z cenami rosną oczekiwania inflacyjne – w takim przypadku ponownie wzrastają również wydatki. Wpływ szoków inflacyjnych na deficyt i dług publiczny jest zatem zależny od charakteru i trwałości inflacji. W przypadku niespodziewanej i krótkotrwałej inflacji, szok ten może przyczynić się do poprawy wskaźników finansowych, jednak w dłuższej perspektywie może przynieść negatywne skutki. W sytuacji, gdy inflacja jest oczekiwana i utrzymuje się przez dłuższy czas, szok ten może przyczynić się do wzrostu wydatków i pogorszenia sytuacji finansowej państwa. Dlatego też, zarządzanie inflacją i kontrola oczekiwań inflacyjnych są kluczowe dla utrzymania stabilności finansowej i uniknięcia negatywnych skutków szoków inflacyjnych. 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Teściowa Krupińskiej tego się nie spodziewała. Klamka zapadła, Karpiel-Bułecka podjął już decyzję

Elektryczne samochody dostały namiastkę azylu. Najlepsza stacja ładowania Tesli się chowa