w

ZUS może zwrócić nadpłatę składki zdrowotnej. Potrzebny wniosek, są warunki

Od 2022 roku przedsiębiorcy, którzy są na ryczałcie, będą musieli opłacać składki zdrowotne, które będą wyliczane na podstawie ich osiąganego dochodu. W przeciwieństwie do obecnej praktyki, gdzie składki są płacone co miesiąc, od 2022 roku będą one poddawane rocznemu rozliczeniu. W związku z tym, wysokość składki zdrowotnej może się różnić od tej, która była płacona co miesiąc.

W przypadku gdy kwoty składek zdrowotnych były za wysokie, przedsiębiorcy będą mieli możliwość odzyskania nadpłaty. Jednakże, aby móc skorzystać z tej możliwości, muszą zostać spełnione odpowiednie warunki oraz złożyć wniosek w odpowiednim terminie.

Warunkiem koniecznym do odzyskania nadpłaty jest przekroczenie przez przedsiębiorcę limitu dochodu, który został ustalony dla danego roku podatkowego. Jeśli przedsiębiorca osiągnie dochód powyżej tego limitu, będzie miał prawo do zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej.

Ponadto, przedsiębiorca musi również spełnić warunek dotyczący terminu złożenia wniosku o zwrot nadpłaty. Wniosek taki musi zostać złożony w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, w którym została przekroczona kwota składki zdrowotnej.

Warto również zaznaczyć, że odzyskanie nadpłaty składki zdrowotnej jest możliwe tylko w przypadku, gdy przedsiębiorca nie jest objęty innym systemem opłacania składek zdrowotnych, tak 

Read More

Napisane przez

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Potocka marzyła, aby rodzice się rozwiedli. Gdy to się spełniło, przeżyła dramat

Problem z projektem wakacji kredytowych. „Dobrze wycelowane, źle skonstruowane”